Finanse z biznesem

Na czym polega pakiet franczyzowy?

Czym jest pakiet franczyzowy? Jakie elementy powinien zaawierać? O czym musi wiedzieć każdy kto podpisuje umowę franczyzową? Poniżej uzyskasz odpowiedzi na te pytania i dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę.

Działalność na licencji franczyzowej polega na współpracy pomiędzy prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami, a właściwie między franczyzodawcą oraz franczyzobiorcą. Istotą tego systemu jest to, że dawca licencji nadaje poszczególnym biorcą prawo oraz obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Dzięki temu franczyzobiorca ma możliwość korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, z jego znaku towarowego czy metod prowadzenia działalności oraz wiedzy technicznej.

Wszystkie ,,narzędzia”, które franczyzodawca przewiduje przekazać biorcy, powinny być zawarte w tzw. pakiecie franczyzowym. Zastosowanie ich powinno zagwarantować właściwe uruchomienie przedsiębiorstwa oraz jego prowadzenie. Pakiet franczyzowy przekazywany jest franczyzobiorcy w ramach zawieranej umowy pomiędzy dwoma podmiotami. Zawarte są w nim wszelkie uprawnienia oraz obowiązki. Upoważnia również przedsiębiorcę, do którego skierowana jest franczyza, do działalności na danym terytorium. Warto wiedzieć, co powinno znaleźć się w odpowiednio sporządzonym pakiecie.

Co składa się na pakiet franczyzowy?

Pakiety franczyzowy zawiera nie tylko teoretyczne założenia, ale również doświadczenie franczyzodawcy, który ma obowiązek dzielić się zdobytymi umiejętnościami oraz wiedzą. Powinno znaleźć się w nim to wszystko, co franczyzodawca zobowiązuje się zapewniać franczyzobiorcom w ramach nawiązywanej współpracy. Jest to zobowiązanie obustronne. Dawca licencji musi przekazać biorcy określoną wiedzę oraz doświadczenie, natomiast franczyzobiorca jest zobowiązany z tego skorzystać i stosować w ramach danego przedsiębiorstwa.

Pakiet franczyzowy składa się m.in.: z koncepcji prowadzenia działalności w określony sposób, obowiązku zaopatrywania się u konkretnego dostawcy, praw ochronnych, zobowiązania do prowadzenia akcji reklamowych, uprawnienia do kontroli, szkoleń dla biorcy i jego pracowników oraz innych wytycznych. Znaleźć się tam powinny również kwestie związane z opłatami franczyzowymi, do których zobowiązany będzie franczyzobiorca.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Zawierając umowę z franczyzodawcą warto dokładnie zweryfikować wszystkie szczegóły. Pakiet franczyzowy powinien dawać gwarancję właściwego uruchomienia oraz prowadzenia danego przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest przekazywane know-how – to całokształt fachowej wiedzy w zakresie stosowanych technologii i doświadczeń w prowadzeniu działalności tego typu. To jedna z najważniejszych kwestii, która musi być zapewniona przez franczyzodawcę.

Oprócz tego powinniśmy zwrócić uwagę na zakres usług świadczonych przez dawcę licencji na rzecz franczyzobiorcy. Wśród usług powinny znaleźć się programy szkoleniowe w zakresie produktów, technik czy zarządzania, pomoc przy wyborze lokalizacji, rekrutacja personelu oraz organizacja kampanii promocyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *